Stránka se načítá, čekejte prosím ...

Informace > Alokace

Upozornění

Používáte nepodporovaný prohlížeč. Aplikace POVEZ II nemusí fungovat správně. Použijte, prosím, některý z následujících podporovaných webových prohlížečů (číslo označuje nejnižší podporovanou verzi prohlížeče):

Google Chrome 49+, Firefox 36+, Internet Explorer 11+, Microsoft Edge, Safari 9.1+, Opera 28+, Android Browser 50+

Alokace III. výzvy: 2 500 000 000 Kč Příjem žádostí: aktivní Alokované prostředky: 2 131 969 079 Kč
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Informace k příjmu žádostí

Upozorňujeme, že od 1. 6. 2023 je účinné nové znění Podmínek pro žadatele a příjemce.
 

Informace k vyplňování vstupního a výstupního dotazníku

Vážený zaměstnavateli,

v souvislosti s uzavřenou Dohodou si Vás dovolujeme informovat, že s platností od 5. 10. 2019 dochází ke změně ve vyplňování vstupního dotazníku (dotazník č. 1) a výstupního dotazníku (dotazník č. 2) v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“ realizovaném v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

  • Vyplňování vstupního dotazníku (dotazník č. 1) a výstupního dotazníku (dotazník č. 2) již neprobíhá na Integrovaném portálu MPSV, jak je uvedeno v Dohodě a Podmínkách pro zájemce o vstup do projektu.
  • Povinnost vyplnění vstupního dotazníku (dotazník č. 1) zůstává, nově však ve webové aplikaci POVEZ II (https://povez.uradprace.cz), ve které žadatel vyplňuje elektronický formulář žádosti. Dotazník je k dispozici v elektronickém formuláři žádosti v záložce Zaměstnanci.
  • Výstupní dotazník (dotazník č. 2) již není vyplňován podpořeným zaměstnancem, nýbrž jeho vyplnění zajišťuje Úřad práce ČR na základě zaměstnavatelem předloženého „Závěrečného protokolu“. Pokud je v uzavřené Dohodě vázáno vyplacení příspěvku na povinnost vyplnění dotazníku č. 2, tato podmínka zaniká.