Stránka se načítá, čekejte prosím ...

Informace > Alokace

Upozornění

Používáte nepodporovaný prohlížeč. Aplikace POVEZ II nemusí fungovat správně. Použijte, prosím, některý z následujících podporovaných webových prohlížečů (číslo označuje nejnižší podporovanou verzi prohlížeče):

Google Chrome 49+, Firefox 36+, Internet Explorer 11+, Microsoft Edge, Safari 9.1+, Opera 28+, Android Browser 50+

Alokace III. výzvy: 1 500 000 000 Kč Příjem žádostí: aktivní Alokované prostředky: 1 205 607 302 Kč
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %

Informace k realizaci vzdělávacích akcí

V souvislosti s výjimkou týkající se realizace aktivit v projektech podpořených z Operačního programu Zaměstnanost je od 5. října 2020 do 31. prosince 2020 možné realizovat vzdělávací aktivity zajišťované externím lektorem ze 100% elektronicky, pokud to charakter vzdělávání umožňuje. Vzdělávání interními lektory je možné za podmínek dodržení platných Usnesení vlády ČR a vyhlášených opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.

Při realizaci vzdělávacích aktivit v rámci projektu POVEZ II je nutné dodržovat vedle Podmínek také postupy stanovené Řídícím orgánem OPZ:

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-k-realizaci-vzdelavacich-akci?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/vyjimky-pri-realizaci-aktivit-v-projektech-opz?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/doplnujici-informace-ro-opz-k-vyjimkam-tykajicim-se-realizace-aktivit-v-projektech-opz-uverejneno-16-10-2020?inheritRedirect=false

Sledujte proto Aktuality na www.esfcr.cz.
 

Informace k souběhu čerpání příspěvků

Dle článku IV, bodu 10 Dohody o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus není možné v rámci jednoho kalendářního měsíce na stejného zaměstnance čerpat příspěvek z CP Antivirus a zároveň jiný mzdový příspěvek poskytovaný ÚP ČR, tzn. z projektu POVEZ II není možné poskytnout mzdový příspěvek, ale pouze příspěvek na vzdělávací aktivitu.
 

Informace k příjmu žádostí - III. výzva

Upozorňujeme, že od 24. 4. 2020 je účinné nové znění Podmínek pro zájemce o vstup do projektu.

Vážený zaměstnavateli,

v souvislosti s uzavřenou Dohodou si Vás dovolujeme informovat, že s platností od 5. 10. 2019 dochází ke změně ve vyplňování vstupního dotazníku (dotazník č. 1) a výstupního dotazníku (dotazník č. 2) v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)“ realizovaném v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

  • Vyplňování vstupního dotazníku (dotazník č. 1) a výstupního dotazníku (dotazník č. 2) již neprobíhá na Integrovaném portálu MPSV, jak je uvedeno v Dohodě a Podmínkách pro zájemce o vstup do projektu.
  • Povinnost vyplnění vstupního dotazníku (dotazník č. 1) zůstává, nově však ve webové aplikaci POVEZ II (https://povez.uradprace.cz), ve které žadatel vyplňuje elektronický formulář žádosti. Dotazník je k dispozici v elektronickém formuláři žádosti v záložce Zaměstnanci.
  • Výstupní dotazník (dotazník č. 2) již není vyplňován podpořeným zaměstnancem, nýbrž jeho vyplnění zajišťuje Úřad práce ČR na základě zaměstnavatelem předloženého „Závěrečného protokolu“. Pokud je v uzavřené Dohodě vázáno vyplacení příspěvku na povinnost vyplnění dotazníku č. 2, tato podmínka zaniká.