Stránka se načítá, čekejte prosím ...

Informace > Historie verzí

Upozornění

Používáte nepodporovaný prohlížeč. Aplikace POVEZ II nemusí fungovat správně. Použijte, prosím, některý z následujících podporovaných webových prohlížečů (číslo označuje nejnižší podporovanou verzi prohlížeče):

Google Chrome 49+, Firefox 36+, Internet Explorer 11+, Microsoft Edge, Safari 9.1+, Opera 28+, Android Browser 50+

Pátek 8.9.2023, verze 1.67

 • do záložky "Manuály" v modulu "Informace" byl doplněn manuál pro přenosy dat do IS ESF2014+; manuály jsou přístupné pouze pracovníkům Úřadu práce ČR

Středa 26.7.2023, verze 1.66

 • implementován nový kontrolní nástroj tabulka účastníků všech dohod. Tabulka je dostupná v modulu "Dohody" pod záložkou "Účastníci dohod"

Pondělí 24.7.2023, verze 1.65

 • implementovány a spuštěny automatické přenosy dat do IS ESF2014+

Středa 26.4.2023, verze 1.64

 • formulář "Účastník dohody" byl doplněn o vstupní dotazník včetně možnosti editace data vyplnění vstupního dotazníku

Středa 22.2.2023, verze 1.63

 • přehledy chyb v účastnících dohody byly nahrazeny jedním souhrnným přehledem

Úterý 14.2.2023, verze 1.62

 • doplněny přehledy chyb účastníků v dohodách

Pondělí 7.2.2022, verze 1.61

 • v tabulce "Podpořené osoby" v modulu "Podpořené osoby" byl sloupec "ID POP" nahrazen ikonou s proklikem na detail podpořené osoby v IS ESF2014+ ve sloupci "Volby"
 • v tabulce "Hodiny podpory" v modulu "Podpořené osoby" byl doplněn sloupec "ID podpory", sloupec "ID POP" byl nahrazen ikonou s proklikem na detail podpořené osoby v IS ESF2014+ ve sloupci "Volby", do sloupce "Volby" byla dále doplněna ikona umožňující odstranit záznam o podpoře
 • v tabulce "Nespárovaní účastníci" v modulu "Chyby v dohodách" byl doplněn sloupec "ID podpory" a do sloupce "Volby" byla doplněna ikona s proklikem na detail podpořené osoby v IS ESF2014+ a ikona umožňující odstranit záznam o podpoře
 • v tabulce "Účastníci dohody" v modulu "Dohody" byl doplněn sloupec "ID podpory" a do sloupce "Volby" byla doplněna ikona s proklikem na detail podpořené osoby v IS ESF2014+ a ikona umožňující odstranit záznam o podpoře
 • výmaz záznamu o podpoře z databáze importované z IS ESF2014+ je umožněn pouze uživatelům s administrátorskými právy.

Čtvrtek 3.2.2022, verze 1.60

 • tabulky "Podpořené osoby" a "Hodiny podpory" v modulu "Podpořené osoby" byly rozšířeny o sloupec "ID podpořené osoby v IS ESF2014+ (ID POP)". Uživatelé s přístupem do IS ESF2014+ si mohou kliknutím na ID POP přímo z aplikace POVEZ II zobrazit údaje o podpořené osobě v IS ESF2014+
 • byla aktualizována adresní místa z Registru územní identifikace RÚIAN

Úterý 26.1.2022, verze 1.59

 • do formuláře "Účastník dohody" byly doplněny následující údaje ze žádosti: "Státní příslušnost", "Potenciální zaměstnanec"
 • byla implementována aktualizace údajů o zaměstnanci v žádosti přímo z formuláře "Účastník dohody", funkce je přístupná pouze pro uživatele s administrátorskými právy

Pondělí 17.1.2022, verze 1.58

 • bylo implementováno ruční párování dohod s žádostmi včetně doplnění chybějících navržených zaměstnanců v žádostech
 • byla aktualizována adresní místa z Registru územní identifikace RÚIAN

Pondělí 13.12.2021, verze 1.57

 • v seznamu podpořených osob byly doplněny sloupce IČ a názvy žadatelů
 • modul "Chyby v dohodách" byl rozšířen o seznam nespárovaných účastníků dohod s navrženými zaměstnanci v žádosti
 • bylo implementováno ruční párování účastníků dohody s navrženými zaměstnanci v žádosti
 • byla aktualizována data o podpořených osobách z IS ESF2014+
 • byla aktualizována adresní místa z Registru územní identifikace RÚIAN

Středa 13.10.2021, verze 1.56

 • v seznamu účastníků dohody byla upraveny názvy sloupců začátku a konce vzdělávací aktivity
 • v seznamu navržených zaměstnanců v žádosti byl doplněn sloupec Státní příslušnost

Neděle 26.9.2021, verze 1.55

 • byla upravena přístupová práva k dohodám, nyní může uživatel editovat i dohodu jiného pracoviště, která má stejný kód pracoviště jako pracoviště, na kterém je uživatel veden

Pátek 24.9.2021, verze 1.54

 • novou dohodu je možné nyní vložit i na základě zrušené žádosti
 • ve formuláři dohody je možné nyní vložit i zahraničního vzdělavatele, pokud vzdělavatel není nalezen ve veřejných registrech, je možné jeho název doplnit ručně
 • byla upravena přístupová práva k účastníkům dohod, nemá-li uživatel právo editovat dohodu, nemá ani právo editovat účastníky dohody

Pondělí 20.9.2021, verze 1.53

 • byla opraveno zaokrouhlování ceny podpory účastníků vzdělávací aktivity v dohodě, nyní je již možné vyčíslit cenu podpory na haléře

Pátek 17.9.2021, verze 1.52

 • v tabulkách dohod byl upraven sloupec "Počet účastníků", nyní se celkový počet účastníků v dohodě a všech dodatcích zobrazuje v závorkách; úprava byla provedena z důvodu nesprávné interpretace při exportu do Excelu

Čtvrtek 16.9.2021, verze 1.51

 • do formuláře dohody byly doplněny editovatelné údaje "Náklady vzdělávací aktivity" a "Mzdové náklady"
 • modul "Informace" byl rozšířen o záložku "Manuály" s návodem evidence dohod; manuály jsou přístupné pouze pracovníkům Úřadu práce ČR

Pondělí 6.9.2021, verze 1.50

 • bylo implementováno vkládání dodatků dohod
 • byla implementována oprava a odstraňování omylem zadaných dohod
 • byla implementována administrace účastníků vzdělávacích aktivit
 • bylo implementován přenos dat podpořených osob do IS ESF2014+
 • byly doplněni zaměstnanci z dohod 1. a 2. výzvy do žádostí
 • byly doplněny vstupní dotazníky do žádostí 1. a 2. výzvy z IS ESF2014+

Pondělí 16.8.2021, verze 1.49

 • byla implementována administrace dohod, které jsou spárovány se žádostmi

Pátek 13.8.2021, verze 1.48

 • byl implementován nový číselník typů podpory
 • byl implementován nový číselník specifikací podpory
 • byl implementován nový číselník klasifikací zaměstnání CZ-ISCO
 • byl nastavena vazba mezi CZ-ISCO a specifikací podpory
 • byly rozšířeny tabulky dohod
 • byl rozšířen editor dohod
 • bylo implementováno vkládání nových dohod z žádostí 3. výzvy včetně vložení účastníků VA ze žádosti do dohody

Čtvrtek 22.7.2021, verze 1.47

 • byl přepracován import adresních míst z veřejného registru RÚIAN

Středa 30.12.2020, verze 1.46

 • byl upraven generátor čísla žádosti, nyní se již při změně letopočtu automaticky změní i prefix registračního čísla žádosti a žádosti se začnou číslovat od jedné

Pondělí 12.10.2020, verze 1.45

 • byly upraveny formáty některých sloupců tabulek pro formátování exportu do Excelu
 • modul "Podpořené osoby" byl rozšířen o seznam dohod s prolinky na jednotlivé dohody, ve kterých byla osoba podpořena
 • tabulka účastníků v detailu dohody byla rozšířena o údaj "Ukončení vzdělávací aktivity" (úspěšně/neúspěšně)

Pondělí 10.8.2020, verze 1.44

 • číselník uživatelů byl rozdělen na dva číselníky, "Uživatelé žadatelů" a "Uživatelé ÚP ČR"
 • byly upraveny tabulky a editační formuláře obou číselníků

Úterý 19.5.2020, verze 1.43

 • byl upraven elektronický formulář žádosti, nyní je již opět možné vložit více spolupracujících firem v záložce "Specifikace žádosti"

Středa 22.4.2020, verze 1.42

 • modul "Dohody" byl rozšířen o seznamy dohod členěných podle stavu dohody

Úterý 21.4.2020, verze 1.41

 • modul "Dohody" byl rozšířen o údaje "Pracoviště" a "Kraj"
 • formulář "Úprava dohody" v modulu "Dohody" byl rozšířen o tabulku "Účastníci v dohodě" s porovnáním údajů z dohody a z IS ESF2014+ včetně informace o ztotožnění účastníka v ROB
 • do modulu "Dohody" byl doplněn přímý proklik z údaje "Počet účastníků" do tabulky "Účastníci v dohodě"
 • modul "Chyby v dohodách" byl rozšířen o údaje "Pracoviště" a "Kraj"
 • do modulu "Chyby v dohodách" byl doplněn přímý proklik z údaje "Počet účastníků" do tabulky "Účastníci v dohodě"

Pondělí 20.4.2020, verze 1.40

 • číselní pracovišť byl rozšířen o údaj "Prefix čísla dohody"
 • byla spárována pracoviště dohod s číselníkem pracovišť
 • modul "Dohody" byl rozšířen o číslo žádosti s proklikem na administraci žádosti
 • aplikace byla rozšířena o modul "Chyby v dohodách", který obsahuje seznam dohod, které se nepodařilo spárovat s žádostmi

Čtvrtek 16.4.2020, verze 1.39

 • formulář "Podpořená osoba v IS ESF2014+" byl rozšířen o komparační tabulku se seznamem dohod, ze kterých byly do IS ESF2014+ započítány hodiny podpory
 • tabulka obsahuje srovnání údajů z dohod a údajů z IS ESF2014+, nesrovnalosti jsou vyznačeny červeně

Středa 15.4.2020, verze 1.38

 • aplikace byla rozšířena o modul "Podpořené osoby"
 • aplikace byla rozšířena o import podpořených osob z IS ESF2014+
 • v tabulce "Dohody" byly upraveny formáty některých sloupců pro export do Excelu

Pátek 13.3.2020, verze 1.37

 • v souladu s Podmínkami verze č.9 s platností od 10.3.2020 byla upravena kontrola vyplnění žádosti, nyní již aplikace nehlásí chybu, když žadatel zvolí více provozoven v různých krajích

Středa 11.3.2020, verze 1.36

 • byl přepracován formulář "Zaměstnanec", po vyplnění údajů o zaměstnanci, resp. vyplnění vstupního dotazníku, se ihned každý záznam uloží na server
 • v administraci žádostí byla ve všech záložkách přesunuta volba "Vrátit žádost do předchozího stavu" do administračního formuláře žádosti do výklopného seznamu "Akce"
 • byl upraven export seznamu zaměstnanců do formátu CSV, nyní se již negenerují v souboru prázdné řádky
 • byl upraven export všech souborů z aplikace, nyní se názvy exportovaných souborů zobrazují se správnou diakritikou i v prohlížeči Microsoft Edge
 • v administračních formulářích žádosti byla umožněna editace údaje "Číslo jednací"
 • aplikace byla rozšířena o modul "Dohody"

Pondělí 21.10.2019, verze 1.35

 • v elektronickém formuláři žádosti v záložce Zaměstnanci byl zpřístupněn Vstupní dotazník (dříve Dotazník č. 1)

Pátek 25.5.2018, verze 1.34

 • v souladu s čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("Obecné nařízení o ochraně osobních údajů") byla v záložce "Přílohy" aktualizována příloha "Seznámení zaměstnanců se zařazením do projektu a seznam zaměstnanců"

Pondělí 29.1.2018, verze 1.33

 • do administrace žádostí III. výzvy byl do záložky "Schválené" doplněn export seznamu zaměstnanců ve formátu CSV, který je možné použít pro import do dohody v OK práci
 • do všech záložek administrace byl doplněn povinný údaj "Číslo jednací", vyplňuje se číslo jednací žádosti, které žádost obdržela při prvním doručení na místně příslušné pracoviště ÚP ČR

Úterý 12.12.2017, verze 1.32

 • sekce číselníku CZ-NACE byla přejmenována na "Odvětví", byl doplněn sloupec "Průměrný počet zaměstnanců"
 • do administrace žádostí III. výzvy byla doplněna záložka "Kontrola zaměstnanců", zaměstnanci, kteří již byli podpořeni v rámci I. nebo II. výzvy nebo figurují ve více žádostech III. výzvy, jsou zvýrazněni červeně

Pondělí 4.12.2017, verze 1.31

 • provedeny drobné úpravy ve filtraci záznamů v tabulkách
 • do tabulek v záložkách administrace žádostí byly doplněny sloupce "Počet navržených zaměstnanců" a "Počet hodin podpory"
 • administrátorům žádostí byl zpřístupněn k nahlížení kompletní číselník CZ-NACE
 • převod žádosti na jiné pracoviště je nyní možný vždy, pokud není žádost ve stavu "Zamítnutá" nebo "Zrušená"

Čtvrtek 30.11.2017, verze 1.30

 • administrace žádostí byla doplněna o PDF verzi formuláře "Formální kontrola žádosti", PDF verze se vygeneruje kliknutím na první ikonu PDF zleva v řádku žádosti v jednotlivých záložkách administrace žádostí
 • tlačítko "Hledat"" se symbolem lupy v nástrojové liště nad a pod tabulkou žádostí bylo přejmenováno na "Filtr"
 • možnosti filtrace řádků tabulky byly rozšířeny, nyní je možné filtrovat řádky tabulek podle více sloupců zároveň
 • pro numerické a datové typy byly doplněny filtrační funkce "větší než", větší nebo rovno", "menší než", "menší nebo rovno", "leží v intervalu" a "neleží v intervalu", spodní a horní mez se oddělí znakem "-" (pomlčka)
 • pro každý filtrovaný sloupec je možné zadat buď jednu hodnotu nebo seznam hodnot oddělený znakem "|" (svislá čára), oddělovač je interpretován jako funkce "nebo"
 • pro každý filtrovaný sloupec byla doplněna speciální funkce "regulární výraz", více o regulárních výrazech a jejich syntaxi je možné se dočíst např. zde

Pondělí 13.11.2017, verze 1.29

 • aplikace POVEZ II byla přesunuta na jiný, výkonnější server
 • byla odstraněna nekompatibilita aplikace s novým systémem serveru
 • administrace žádostí byla doplněna o záložku "Formální kontrola"

Pátek 3.11.2017, verze 1.28

 • do záložky "Zaměstnanci" byl doplněn výběr státu trvalého bydliště
 • má-li zaměstnanec trvalý pobyt mimo území ČR, vyplnění adresy bydliště se nevyžaduje
 • do počtu odeslaných žádostí v rámci III. výzvy se nyní nezapočítávají žadatelem zrušené žádosti, které sice byly v aplikaci POVEZ II odeslány, ale nebyly fyzicky nebo elektronicky doručeny na místněpříslušné pracoviště ÚP ČR
 • byly upraveny podmínky pro zrušení žádosti, zamítnutou žádost již nelze zrušit

Středa 1.11.2017, verze 1.27

 • nyní je již možné odeslat žádosti v rámci III. výzvy až do limitu počtu žádostí na výzvu a žadatele dle podmínek projektu

Úterý 31.10.2017, verze 1.26

 • do formuláře žádosti byla doplněna záložka "Zaměstnanci", ve které žadatel vyplní seznam zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě
 • pro žádosti podané v rámci III.výzvy byla v záložce "Přílohy" doplněna příloha "Seznámení zaměstnanců se zařazením do projektu a seznam zaměstnanců", která nahrazuje původní přílohy "Zaměstnanci/OSVČ navržení k účasti na vzdělávací aktivitě", "Potenciální zaměstnanci navržení k účasti na vzdělávací aktivitě" a "Souhlas zaměstnanců se zařazením do projektu a se zpracováním osobních údajů", příloha ve formátu PDF se generuje z údajů zadaných v žádosti a je možné jí vytvořit až po odeslání žádosti

Pondělí 30.10.2017, verze 1.25

 • pro žádosti podané v rámci III.výzvy byly v záložce "Přílohy" aktualizovány přílohy "Další informace k žádosti", "Průzkum trhu", "Prohlášení žadatele o zbavení mlčenlivosti" a "Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu blokové výjimky"

Čtvrtek 26.10.2017, verze 1.24

 • pro žádosti podané v rámci III.výzvy byla v záložce "Přílohy" aktualizována příloha "Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis"

Středa 25.10.2017, verze 1.23

 • v rozpracovaných žádostech byly odstraněny následující přílohy:
  • Zaměstnanci/OSVČ navržení k účasti na vzdělávací aktivitě
  • Potenciální zaměstnanci navržení k účasti na vzdělávací aktivitě
  • Čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu
  • Souhlas zaměstnanců se zařazením do projektu a se zpracováním osobních údajů
 • pro žádosti podané v rámci III.výzvy budou výše uvedené přílohy upraveny takto:
  • přílohy Zaměstnanci/OSVČ navržení k účasti na vzdělávací aktivitě, Potenciální zaměstnanci navržení k účasti na vzdělávací aktivitě a Souhlas zaměstnanců se zařazením do projektu a se zpracováním osobních údajů budou sloučeny do jedné přílohy. Tato sloučená příloha bude k dispozici nejpozději v den zahájení příjmu žádostí III.výzvy
  • příloha Čestné prohlášení o příspěvcích v rámci projektu bude zrušena
 • pro žádosti podané v rámci III.výzvy byla v záložce "Veřejná podpora" odstraněna tabulka s již poskytnutou podporou de minimis

Pondělí 23.10.2017, verze 1.22

 • záložka "Kompletní žádosti" byla doplněna o volbu "Schválení žádosti hodnotící komisí s podmínkou beze změny žádosti"
 • žádost schválenou s podmínkou beze změny žádosti nemůže žadatel editovat, administrátor může žádost po splnění podmínky (např. po dodání chybějících podkladů) schválít
 • do tabulek v jednotlivých záložkách byl doplněn sloupec "Výzva"

Pondělí 9.10.2017, verze 1.21

 • do aplikace byly naimportovány žádosti I.výzvy

Pondělí 11.9.2017, verze 1.20

 • záložka "Vrácené žádosti" byla doplněna o volbu "Zamítnutí žádosti z důvodu nedodržení lhůty pro kompletaci žádosti"
 • záložka "Schválené žádosti" byla doplněna o volbu "Zamítnutí žádosti z důvodu nesplnění podmínek projektu"
 • záložky "Administrované", "Vrácené", "Kompletní", "Schválené s podmínkou" a "Schválené" byly rozšířeny o volbu "Zrušení žádosti na žádost žadatele"

Čtvrtek 31.8.2017, verze 1.19

 • nyní je možné exportovat jednotlivé tabulky do Excelu, do nástrojové lišty bylo doplněno tlačítko "Exportovat do excelu"

Čtvrtek 24.8.2017, verze 1.18

 • v PDF žádosti se již správně nezobrazí konkrétní již poskytnuté podpory de minimis, pokud žadatel žádá o příspěvek v režimu blokové výjimky

Pátek 30.6.2017, verze 1.17

 • bylo nastaveno automatické ukončení příjmu žádostí II.výzvy dne 30.6.2017 ve 23:59:59 hod.
 • pro metodiky projektu bylo nastaveno zobrazení alokovaných prostředků v jednotlivých výzvách

Pondělí 26.6.2017, verze 1.16

 • žádosti ve stavu Schválená s podmínkou je nyní možné žadatelem opravit a splnit tak podmínku hodnotící komise
 • byla doplněna záložka Schválené s podmínkou, kam byly ze záložky Schválené přesunuty žádosti schválené s podmínkou
 • byl doplněn formulář, který umožňuje žádost schválenou s podmínkou po splnění podmínky schválit nebo vrátit k opravě nebo zamítnout, pokud žadatel podmínku hodnotící komise nesplnil

Středa 7.6.2017, verze 1.15

 • byla navýšena alokace na 1,25 mld. Kč

Pondělí 29.5.2017, verze 1.14

 • byl doplněn formulář v záložce Kompletní žádosti, ve kterém je možné schválit nebo zamítnout žádost hodnotící komisí
 • byla doplněna automatická e-mailová oznámení o schválení nebo zamítnutí žádosti hodnotící komisí
 • byla doplněna záložka Schválené žádosti
 • byla nastavena přístupová práva k záložce Schválené žádosti
 • byly upraveny texty automatických emailových zpráv
 • byly upřesněny texty hlášení aplikace při vrácení žádosti do předchozího stavu
 • bylo implementováno upozornění uživateli, které se zobrazí při prvním přihlášení po distribuci nové verze aplikace

Pondělí 22.5.2017, verze 1.13

 • v číselníku pracovišť byla doplněna zkratka pracoviště
 • k odesílateli automatické emailové zprávy byla doplněna zkratka pracoviště
 • byly upraveny texty automatických emailových zpráv

Úterý 16.5.2017, verze 1.12

 • důvod zamítnutí žádosti "Nepodporovaná vzdělávací aktivita" byl změněn na "Nesplnění podmínek projektu"
 • v automatické e-mailové zprávě, která se odesílá žadateli při zamítnutí nebo vrácení žádosti, byl změněn odesílatel, správce aplikace byl nahrazen administrátorem žádosti
 • byl upraven text automatické e-mailové zprávy při vrácení žádosti žadateli

Úterý 9.5.2017, verze 1.11

 • byly sjednoceny chybové a informační zprávy aplikace
 • aplikace byla rozšířena o odesílání informačních e-mailových zpráv
 • nyní se odesílá přihlášenému uživateli informační zpráva při zrušení žádosti, pokud není ve stavu "Rozpracovaná" a administrátorovi žádosti v kopii, pokud je alespoň ve stavu "Doručená"
 • nyní se odesílá kontaktní osobě žadatele a administrátorovi žádosti v kopii informační zpráva při převodu žádosti na jiné pracoviště ÚP ČR, při vrácení žádosti žadateli z důvodu formálních chyb a při zamítnutí žádosti s uvedením důvodu zamítnutí
 • upraven text žádosti v záložce "Specifikace žádosti", nyní se uvádí v údaji "Celkový počet zaměstnanců nad 54 let" počet zaměstnanců nad 54 let k prvnímu dni realizace vzdělávací aktivity

Úterý 2.5.2017, verze 1.10

 • v administraci byla doplněna záložka "Všechny žádosti"
 • ve všech záložkách administrace je nyní možné zobrazit žádost v režimu pouze pro čtení
 • ve všech záložkách administrace je nyní možné vygenerovat žádost ve formátu PDF
 • v záložce "Čekající na doručení" byl změněn údaj "Datum doručení žádosti" na nepovinný, není-li zadán, doplní se dnešní datum
 • v záložce "Administrované" byl doplněn nepovinný údaj "Datum akce", není-li zadán, doplní se dnešní datum

Pátek 28.4.2017, verze 1.9

 • do formuláře "Zaměstnanci" byl doplněn zaškrtávací údaj "Zobrazit v kontaktech"
 • v záložce "Kontakty" se nyní zobrazují pouze zaměstnanci, kteří mají zaškrtnutý údaj "Zobrazit v kontaktech"
 • nyní se již správně zobrazuje chybové hlášení při pokusu o změnu uživatelského hesla, které nesplňuje požadavky na bezpečnost

Čtvrtek 27.4.2017, verze 1.8

 • záložka Historie žádostí se nyní zobrazuje i v administraci v záložkách Vrácené, Kompletní, Zamítnuté, Rozpracované a Zrušené
 • v záložkách administrace žádostí byly doplněny funkce Vrácení žádosti do stavu Rozpracovaná, Odeslaná a Doručená

Pondělí 24.4.2017, verze 1.7

 • žadateli se nyní zobrazuje ve formuláři žádosti záložka Historie žádosti
 • byla přepracována funkce výpočtu lhůty pro doručení žádosti, nyní se již správně počítá lhůta i v případě, kdy poslední den lhůty připadne na sobotu, neděli nebo státní svátek
 • příjem žádosti byl rozšířen o možnost zamítnout odeslanou žádost, kterou žadatel fyzicky vůbec nedoručil
 • administrace žádosti byla rozšířena o sloupce Administroval a Upravil
 • administrace žádosti byla rozšířena o funkce Převod žádosti na jiné pracoviště, Zamítnutí žádosti z důvodu nedodržení lhůty pro kompletaci žádosti a Zamítnutí žádosti z důvodu nepodporované vzdělávací aktivity
 • byla zrušena záložka Nepřijaté žádosti, nepřijaté žádosti byly přesunuty mezi zamítnuté žádosti
 • byla doplněny záložky Zamítnuté žádosti a Zrušené žádosti

Středa 19.4.2017, verze 1.6

 • při editaci žádosti žadatelem se zobrazí záložka Zpráva pro žadatele, je-li vyplněna
 • do administrace žádostí byla doplněna záložka Nepřijaté žádosti

Úterý 18.4.2017, verze 1.5

 • databáze pracovišť byla rozšířena o údaje "Datová schránka" a "Webová stránka"
 • seznam pracovišť v záložce kontakty pod volbou Informace byl rozšířen o údaj "Datová schránka"
 • záložka kontakty pod volbou Informace byla rozšířena o seznam pracovníků projektu POVEZ II
 • aplikace byla rozšířena o administraci žádostí
 • administrované žádosti byly rozčleněny do záložek Čekající na doručení, Administrované, Vrácené, Kompletní, Rozpracované
 • vrácenou žádost může nyní žadatel opravit a opravenou žádost znovu odeslat

Pondělí 10.4.2017, verze 1.4

 • záložky "Zástupci žadatele" a "Tituly" byly přesunuty do formuláře "Úprava žádosti"
 • u fyzických osob neplátců DPH je vyžadováno vyplnění údaje "DIČ"
 • bylo doplněna možnost žádat na jiné místo výkonu práce než je sídlo nebo provozovna žadatele
 • záložka "Specifikace žádosti" byla rozšířena o počet hodin teorie a praxe, o možnost nastavení délky hodiny a o přepočet na počet hodin bagatelní podpory
 • nyní je možné žádat ÚP ČR o zjištění nedoplatků a zároveň doložit potvrzení o bezdlužnosti
 • doplněny bublinové nápovědy
 • byly aktualizovány přílohy žádosti
 • aplikace byla rozšířena o administraci pracovišť, typů pracovišť a regionů
 • byla upravena PDF verze žádosti

Čtvrtek 23.3.2017, verze 1.3

 • automatická emailové potvrzení o registraci bylo doplněno o sdělení, kde je k dispozici seznam zaměstnanců projektu POVEZ II
 • byly aktualizovány kontakty na zaměstnance projektu POVEZ II
 • je-li název vzdělávací aktivity příliš dlouhý, je nyní v seznamu žádostí zobrazen v několika řádcích
 • v záložce "Žadatel" byly doplněny a modifikovány texty bublinových nápověd
 • před odesláním žádosti se zobrazí výzva, aby žadatel ve svém zájmu provedl důkladnou kontrolu žádosti
 • byly aktualizovány přílohy žádosti

Úterý 21.3.2017, verze 1.2

 • nyní se již správně zobrazuje v žádosti název společnosti, který obsahuje uvozovky nebo jiné nealfanumerické znaky
 • byla aktualizována adresní místa z Registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)

Pondělí 20.3.2017, verze 1.1

 • nyní již správně funguje kontrola počtu zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě i v případě, je-li jich více než 1 000
 • nyní je možné se přihlásit i v případě, že uživatel zadá heslo s počátečními nebo koncovými nadbytečnými mezerami

Pondělí 20.3.2017, verze 1.0

 • zahájen příjem žádostí

Neděle 19.3.2017, verze 0.11 beta

 • byla zavedena detekce nepodporovaného prohlížeče
 • seznam pracovišť Úřadu práce ČR v záložce "Specifikace žádosti" byl rozšířen o kontaktní pracoviště
 • seznam pracovišť Úřadu práce ČR v sekci "Kontakty" byl rozšířen o kontaktní pracoviště
 • do sekce "Kontakty" byl přidán seznam zaměstnanců Úřadu práce ČR projektu POVEZ II ve formátu PDF
 • zástupce žadatele byl rozšířen o údaj "funkce", který se zobrazí u jména v sekci podpis žadatele v PDF žádosti
 • nyní je již možné do žádosti vložit více oprávněných osob
 • po odeslání žádosti se nyní odešle žadateli potvrzovací e-mailová zpráva s PDF žádostí v příloze
 • bylo zdůrazněno, že příplatky za přesčasovou práci jsou zahrnuty v předpokládaných mzdových nákladech
 • byla zavedena kontrola, je-li označena alespoň jedna zdravotní pojišťovna v závislosti na počtu zaměstnanců navržených k účasti na vzdělávací aktivitě
 • byla zavedena kontrola, je-li vyplněn údaj "Datová schránka" u právnické osoby
 • při výskytu chyby, která brání uložení rozpracované žádosti, se již správně nevyprázdní údaje "Identifikátor datové schránky" a "Číslo účtu"

Čtvrtek 16.3.2017, verze 0.10 beta

 • při registraci se již správně detekuje jako validní emailová adresa, ve které se vyskytují velká písmena
 • nyní se již správně zaokrouhluje i přičítá počet hodin zkoušky do celkového počtu hodin
 • sekce "Zdroje informací" byla přesunuta do samostatné podnabídky "Odkazy", najdete jí pod volbou "Informace" z hlavní nabídky
 • byly upraveny některé formulace žádosti
 • byly aktualizovány přílohy žádosti
 • nástrojová lišta byla přesunuta vpravo, aby se zvýraznilo tlačítko "Nová žádost"
 • byla doplněna kontrola doby trvání vzdělávací aktivity v závislosti na zvolené specifikaci
 • byla doplněna kontrola, nežádá-li žadatel o příspěvek na mzdové náklady v případě, jsou-li navrženi pouze potenciální zaměstnanci
 • byla doplněna kontrola, je-li označena alespoň jedna zdravotní pojišťovna
 • byl odstraněn údaj "Variabilní symbol"
 • bylo upraveno zaokrouhlování již poskytnuté podpory v CZK na 2 desetinná místa a v EUR na 3 desetinná místa

Středa 15.3.2017, verze 0.9 beta

 • nyní již po odhlášení není možno zobrazit formulář žádosti
 • nyní se již správně zobrazuje číslo popisné i u adresy obce, která nemá evidované názvy ulic
 • v záložce "Veřejná podpora" se již nezobrazuje tabulka poskytnuté podpory v případě, že žadatel žádá o příspěvek v režimu blokové výjimky
 • kontrola žádosti již nyní správně nehlásí chybu, je-li počet hodin výuky nebo zkoušky v rozmezí 0,25 - 0,75 hodiny
 • byla opravena chyba při řazení seznamu žádostí podle čísla žádosti
 • pokud to šířka okna prohlížeče dovolí, zobrazí se nyní bublinová nápověda vpravo, pokud ne, zobrazí se vlevo

Pondělí 13.3.2017, verze 0.8 beta

 • do záložky "Žadatel" byl doplněn údaj "Variabilní symbol", údaj "Specifický symbol" byl odstraněn
 • údaj "Telefonní číslo" ve formuláři "Zástupce žadatele" byl nastaven jako povinný
 • upravena kontrola počtu zaměstnanců v záložce "Specifikace žádosti", nyní se kontroluje, je-li vyplněn alespoň jeden z údajů 'Počet zaměstnanců' nebo 'Počet potenciálních zaměstnanců'
 • v tabulce "Specifikace žádosti" byl změněn formát údajů "Počet hodin výuky" a "Počet hodin zkoušky", nyní je možné hodiny zadat na 2 desetinná místa (připouští se pouze hodnoty 0,25 - čtvrt, 0,50 - půl a 0,75 tři čtvrti hodiny)
 • ze sazeb DPH byly odstraněny snížené sazby 10% a 15%, výchozí sazba byla nastavena na 21%
 • do tabulky "Specifikace žádosti" byl doplněn údaj "Příplatky za práci přesčas", zároveň byly upraveny součty výše příspěvku v seznamu žádostí a v již alokovaných prostředcích
 • údaj "Poskytovatel podpory de minimis" v záložce "Veřejná podpora" byl zmenšen na 2 řádky
 • v záložce "Veřejná podpora" byly v tabulce poskytnuté podpory de minimis doplněny součty CZK a EUR
 • byla přepracována formulace žádosti o zjištění nedoplatků v záložce "Nedoplatky", nyní musí žadatel explicitně určit, jestli žádá nebo nežádá Úřad práce ČR, aby zjistil nedoplatky sám
 • seznam zdravotních pojišťoven v záložce "Nedoplatky" se nyní zobrazuje, i když žadatel nežádá, aby Úřad práce ČR zjistil nedoplatky sám
 • sjednocena formulace prohlášení žadatele o pojištěných zaměstnancích bez ohledu na to, jestli žádá nebo nežádá, aby Úřad práce ČR zjistil nedoplatky sám
 • upravena formulace v Čestném prohlášení, slovo "Manuálem" bylo nahrazeno slovem "Podmínkami"
 • do záložky "Čestné prohlášení" byl přidán údaj "Místo vyplnění žádosti", údaj je spolu s vyznačenou oblastí pro razítko a podpis oprávněné osoby uveden v PDF žádosti
 • nyní je možné stáhnout jednotlivé přílohy přímo v záložce "Přílohy" bez nutnosti návštěvy portálu MPSV
 • do jednotlivých záložek formuláře žádosti byly přidány poznámky pod čarou formou bublinové nápovědy
 • je-li žádost odeslána, nelze jí již ani v testovací verzi žádným způsobem editovat
 • otevře-li žadatel po odeslání žádosti formulář žádosti, zobrazí se jednotlivé záložky v režimu pouze pro čtení bez možnosti editace, rovněž se již neprovádí žádná kontrola žádosti
 • byla přepracována funkce "Kopie žádosti", nyní se již do nové žádosti kopírují všechny údaje i všechny tabulky z původní žádosti
 • do PDF žádosti byl doplněn údaj "Příplatky za práci přesčas"
 • v PDF žádosti se nyní zobrazí pouze seznam příloh, které žadatel v žádosti označil
 • nyní je možné vytvořit PDF žádost kdykoliv bez ohledu na stav žádosti
 • nemá-li žádost příznak "Odeslaná", zobrazuje se v PDF žádosti vodoznak, aby se zamezilo odevzdání takovéto žádosti na Úřad práce ČR

Pátek 10.3.2017, verze 0.7 beta

 • je-li překročena alokace, příjem žádostí se ukončí, žádost nelze odeslat
 • je-li překročen roční limit výše příspěvku všech odeslaných žádostí žadatele, další žádost již nelze odeslat
 • jsou-li před odesláním žádosti nalezeny chyby, je po upozornění otevřen formulář žádosti s aktivní záložkou "Kontrola žádosti"
 • zavedena kontrola provozoven, nelze vybrat více provozoven z různých krajů, nelze vybrat pražské provozovny, kontroluje se, je-li vyplněn předmět podnikání
 • není-li vybrána žádná provozovna, kontroluje se, jestli žadatel nemá sídlo v Praze
 • kontroluje se příslušnost vybrané KrP k provozovnám, pokud není žádná vybraná, tak k sídlu žadatele
 • implementovány podrobné kontroly údajů v záložce "Specifikace žádosti" dle zaslaných připomínek
 • přidán údaj "Sazba DPH", nastaveny automatické výpočty nákladů s DPH a nákladů na osobu
 • údaje, které se počítají automaticky, není možné ručně editovat
 • zavedena kontrola tabulky realizace VA s jinou firmou, nelze vložit IČ žadatele, je-li vybrána odpověď Ano, vyžaduje se zadání alespoň jedné firmy
 • čerpal-li žadatel podporu de minimis v uplynulých 3 účetních obdobích, vyžaduje se vyplnění alespoň jednoho řádku tabulky
 • zavedena kontrola tabulky poskytnutých podpor de minimis, kontroluje se vyplnění všech údajů v řádku tabulky
 • datum poskytnutí podpory nesmí být menší než 3 účetní období zpět a větší než dnešní datum
 • v záložce "Čestné prohlášení" byla upravena formulace zaškrtávacího údaje "Čestně prohlašuji, že splňuji všechny výše uvedené body k datu odeslání žádosti."
 • na základě připomínky byla odstraněna záložka "Nápověda" pod volbou "Informace"

Čtvrtek 9.3.2017, verze 0.6 beta

 • opravena chyba v kontrolním součtu při validaci čísla účtu
 • nyní se již správně zobrazuje výše příspěvku u plátců DPH
 • z důvodů ochrany serveru před přetížením byla implementováno omezení, které povoluje max. 30 souběžných registrací
 • ze seznamu krajských poboček byla odstraněna druhá adresa pobočky v Plzni
 • pod volbou "Informace" byly implementovány nové záložky "Alokace", "Kontakty", "Nápověda" a "Historie verzí aplikace"
 • odstraněno tlačítko "Kontrola žádosti"
 • před odesláním žádosti se nyní provádí kontrola, obsahuje-li žádost chyby, není možné jí odeslat
 • provedeny grafické úpravy, aby vzhled aplikace barevně odpovídal logomanuálu Úřadu práce ČR

Středa 8.3.2017, verze 0.5 beta

 • implementována záložka "Kontrola žádosti" s popisem nalezených chyb a s odkazy na nesprávně vyplněné údaje
 • změněna formulace v záložce "Specifikace žádosti"
 • záložka "Přílohy" byla doplněna o bublinovou nápovědu

Úterý 7.3.2017, verze 0.4 beta

 • upraven generátor hesel, nyní již generátor negeneruje záměnné znaky

Úterý 7.3.2017, verze 0.3 beta

 • vyřešen problém s přístupem k veřejným registrům
 • implementováno logování registrací žadatelů
 • umožněna opakovaná registrace žadatele, pokud se žadatel ještě do aplikace nepřihlásil
 • změněno hlášení o probíhající registraci z důvodu dlouhé odezvy při čtení dat z veřejných registrů
 • tlačítko registrace v hlavní nabídce přesunuto vpravo
 • do záhlaví aplikace doplněno registrační číslo projektu

Pondělí 6.3.2017, verze 0.2 beta

 • přečíslovány verze aplikace
 • změněno písmo na Arial 12px
 • v zápatí stránky přidán odkaz "O projektu" na informace o projektu POVEZ II na portále MPSV
 • nastaveno skrývání částí žádosti v závislosti na vyplnění položek v sekcích "Specifikace žádosti", "Další údaje", "Nedoplatky" a "Veřejná podpora"
 • změněno pořadí záložek
 • změněny názvy záložek
 • přesunuty některé údaje mezi záložkami
 • upraven výběr fiskálního období
 • přidán údaj "Krajská pobočka" výběrem z číselníku v sekci "Specifikace žádosti"
 • přidána nová záložka "Přílohy" se seznamem příloh, které žadatel přikládá k žádosti
 • vyřešeno odstraňování žádostí, rozpracovaná žádost se zruší, v opačném případě se označí jako zrušená žadatelem
 • přepracována grafická podoba PDF verze žádosti, změněno písmo na Arial 12pt, upraveny rámečky, velikosti okrajů, tabulky; uvnitř tabulek zmenšeno písmo z důvodu nedostatku místa

Sobota 29.1.2017, verze 0.1 beta

 • spuštěna první pracovní verze aplikace POVEZ II