Stránka se načítá, čekejte prosím ...
Login:
Heslo:
Přihlásit se trvale:

Vyplňte požadované údaje a stiskněte tlačítko Další. IČ žadatele musí být platné IČ ekonomického subjektu, emailová adresa musí být uvedena ve správném formátu a musí být funkční.

IČ žadatele:
 
Vaše jméno:
Vaše příjmení:
Emailová adresa:

IČ žadatele bylo úspěšně ověřeno ve veřejném registru, zkontrolujte zadané údaje a stiskněte tlačítko Registrovat. Na zadanou emailovou adresu bude odeslána ověřovací zpráva, která slouží k aktivaci uživatelského účtu.

IČ žadatele:
Žadatel:
Sídlo žadatele:
 
Vaše jméno:
Vaše příjmení:
Emailová adresa:

Registrace žadatele byla úspěšně dokončena.

Na Vaší emailovou adresu byla právě odeslána ověřovací zpráva. Pokud do několika minut zprávu neobdržíte, zkontrolujte nevyžádanou poštu, některé poštovní servery zprávy od automatického odesílatele považují za spam. Ve Vaší poštovní schránce otevřete došlou potvrzovací zprávu a dokončete registraci podle pokynů uvedených ve zprávě.

Informace > Alokace

Upozornění

Používáte nepodporovaný prohlížeč. Aplikace POVEZ II nemusí fungovat správně. Použijte, prosím, některý z následujících podporovaných webových prohlížečů (číslo označuje nejnižší podporovanou verzi prohlížeče):

Google Chrome 49+, Firefox 36+, Internet Explorer 11+, Microsoft Edge, Safari 9.1+, Opera 28+, Android Browser 50+

Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč Příjem žádostí: aktivní Alokované prostředky: 505 769 502 Kč
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 mil.